Давненько не бегал на стадионе.
10км за 47 мин
http://www.sports-tracker.c...8ee6e4b0935f12ddeb99